Stacks Image 127

SMS Accents

Nie płać za 3 SMSy jak możesz za 1

Umieszczając w wiadomości polskie litery (lub inne, niestandardowe) ograniczasz liczbę znaków ze 160 do 70...
Stacks Image 115

Zmieść 160 znaków w jednym SMSie

Pozbywając się polskich liter możesz napisać aż 160 znaków!
Stacks Image 109

Korzystaj ze słownika i podpowiedzi

Już nie musisz wyłączać w systemie autokorekty lub kasować jej poprawek (co powoduje, że uczy się złych nawyków!)
Stacks Image 32

Inteligentna podmiana znaków

Sygnalizator powiadomi Cię, gdy będzie potrzebna konwersja znaków
Stacks Image 36

Zdefiniuj najczęstszych adresatów

Możesz wybrać adresata z książki telefonicznej i zapisać go w ulubionych.
Stacks Image 40

Zdefiniuj najczęstszych adresatów

Zbiór ulubionych odbiorców jest zawsze pod ręką.
Stacks Image 44

Warto wiedzieć gdzie wysyłasz SMSa

Istotne jest, aby wiedzieć zarówno do kogo jak i pod jaki numer wysyłasz wiadomość...
Stacks Image 48

Włączaj i wyłączaj autokorektę w locie

Decyduj, kiedy chcesz skorzystać z autokorekty a kiedy nie.
Stacks Image 52

Wyczyść wszystko. Natychmiast

Usuń całą wiadomość jednym dotknięciem. Dotknij ponownie aby skasować numer.
Stacks Image 56

Zawsze wiesz, gdy czas kończyć

Zmieniający się kolor tła tekstu sygnalizuje potrzebę kończenia wiadomości.
Stacks Image 63

Od razu wiesz, gdy za dużo napiszesz

Czerwone tło sygnalizuje brak możliwości wysłania wszystkiego w jednej wiadomości.
Stacks Image 67
SMS Accents jest aplikacją zastępującą polskie litery w pisanej wiadomości SMS na łacińskie odpowiedniki. Dzięki temu w jednej wiadomości możemy napisać aż 160 znaków, a nie tylko 70.

  • Dokonuje zamiany dopiero przed wysłaniem, pozwalając Ci na edycję w normalnej postaci.
  • Ingeruje w Twoją wiadomość tylko wtedy, gdy jest to konieczne (przy krótkich wiadomościach nie ma takiej potrzeby).
  • Umożliwia korzystanie z autokorekty i nie zmusza do kasowania jej poprawek.
  • Umożliwia wyłączenie (choćby na chwilę) autokorekty, ot choćby w celu napisania nietypowego słowa.
  • Zmienia tło ekranu przy dłużych wiadomościach, sygnalizując koniec miejsca.
  • Przed wysłaniem zawsze możesz ocenić, czy wprowadzone zmiany Ci odpowiadają.
Obejrzyj wideo z SMS Accents podczas działania!

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Zajrzyj do FAQ
SMS Accents w AppStore